Natuurfotografie.nl

Natuurfotografie.nl is hét platform voor natuurfotografen uit Nederland en België. Met elke dag nieuwe inspirerende artikelen over natuurfotografie.

Natuurfotografie.nl maken we met een gepassioneerd team van acht redacteurs en tientallen schrijvende natuurfotografen. Met dit platform willen we voorzien in de groeiende behoefte aan betrouwbare informatie en bijdragen aan verantwoorde natuurfotografie.
 
De redactie van Natuurfotografie.nl bestaat uit: Colinda Buijtenhuis (techniek & webdevelopment), Jan Boer (eindredacteur), Jowan Iven, Bob Luijks, Ron Poot, Roeselien Raimond, Jaap Schelvis, Daan Schoonhoven (hoofdredacteur), Johan van der Wielen en Jody Zweserijn. 


Klik hier
om naar de site te gaan.